Virgo s.r.o. - Hutní materiál - Liberec - Chrastava

Nabídka hutního materiálu - z konstrukčních ocelí tř. 11

Plechy
• válcované za studena
• válcované za tepla
   - hladké, od 3,0 mm
   - rýhované, slza 3,0 -6,0 mm
• pozinkované 0,55 až 3,0 mm
trapézové VIKAM >>>
• páska

Tenkostěnné profily (jäkly):
• uzavřené
   - čtvercové
   - obdélníkové
• otevřené - C, L, U

Trubky
• svařované
• bezešvé
• přesné
• závitové

Profilová ocel
• ocel kruhová - válcovaná, tažená průměr 10-50mm
• ocel čtvercová
• ocel plochá 
• profily L
   - rovnoramenné
   - nerovnoramenné
• profily T
• profily U 
• profily I
• profily IPE, UPE, HEA, HEB (zakázkově)
• betonářská ocel žebírková

Svařované sítě do betonu

Hutní materiál zajišťujeme i nad rámec uvedené nabídky (včetně ušlechtilých ocelí a barevných kovů).

 

 

 

 

 

 

^